ელექტრონული ტენდერი

ტენდერი საკანცელარიო მომსახურებების შესყიდვაზე.

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=38567&lang=ge