ელექტრონული ტენდერი

ტენდერი სატელეკომუნიკაციო მომსახურებების შესყიდვაზე.

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=38586&lang=ge