• 02 დეკემბერი 2011
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი კომპიუტერული მოწყობილობებისა და მარაგის შესყიდვაზე

 • 29 ნოემბერი 2011
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი ნაწილების და აქსესუარების შესყიდვაზე სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის

 • 29 ნოემბერი 2011
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი ნაწილებისა და აქსესუარების შესყიდვაზე სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის

 • 25 ნოემბერი 2011
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი საოფისე მანქანების, კომპიუტერების შესყიდვაზე, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

 • 17 ნოემბერი 2011
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი საოფისე მანქანების, კომპიუტერების შესყიდვაზე, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

 • 04 ნოემბერი 2011
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი საწვავის შესყიდვაზე

 • 26 ოქტომბერი 2011
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვაზე

 • 13 ოქტომბერი 2011
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი საოფისე მანქანების, კომპიუტერების შესყიდვაზე, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

 • 13 ოქტომბერი 2011
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნების, საბუღალტრო წიგნების, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთების შესყიდვაზე

 • 11 ოქტომბერი 2011
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი საოფისე მანქანების, კომპიუტერების შესყიდვაზე, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

<<  1 2 3 4 5   >>