ელექტრონული ტენდერი

ტენდერი დასუფთავება და სანიტარული ღონისძიებების შეყიდვაზე.

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=69667&lang=ge