ელექტრონული ტენდერი

ტენდერი კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგის შესყიდვაზე.

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=70391&lang=ge