ელექტრონული ტენდერი

ტენდერი საოფისე მანქანების კომპიუტერების შესყიდვაზე, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა.

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=70508&lang=ge