ელექტრონული ტენდერი

ტენდერი გაზეთების, სამეცნიერო ჟურნალების, პერიოდიკა და ჟურნალების შეყიდვაზე.

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=70904&lang=ge