ელექტრონული ტენდერი

ტენდერი სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვაზე.

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=70905&lang=ge