• 06 დეკემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი საოფისე მანქანების, კომპიუტერების შესყიდვაზე, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

 • 30 ნოემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი შენობის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვაზე

 • 28 ნოემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობების შესყიდვაზე

 • 28 ნოემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი საოფისე მანქანების, კომპიუტერების შესყიდვაზე, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

 • 28 ნოემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

   ტენდერი საოფისე მანქანების, კომპიუტერების შესყიდვაზე, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

 • 22 ნოემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი საოფისე მანქანების, კომპიუტერების შესყიდვაზე, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

 • 22 ნოემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნების საბუღალტრო წიგნების, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთების შესყიდვაზე

 • 22 ნოემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი საოფისე მანქანების, კომპიუტერების შესყიდვაზე, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

 • 31 ოქტომბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობების შესყიდვაზე

 • 16 ოქტომბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი ავეჯის შესყიდვაზე

<<  1 2 3 4 5   >>