• 28 სექტემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი რადიო-ტელეფონის, რადიო-ტელეგრაფის, რადიო-მაუწყებლობის და სატელევიზიო გადამცემი აპარატურის შესყიდვაზე

 • 28 სექტემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი კომპიუტერული მოწყობილობებისა და მარაგის შესყიდვაზე

 • 28 სექტემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი კომპიუტერული მოწყობილობებისა და მარაგის შესყიდვაზე

 • 27 სექტემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი ტელე და რადიო მიმღებების, და ხმის ან ვიდეო ჩამწერების ან რეპროდუცირების აპარატურის შესყიდვაზე

 • 27 სექტემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  საოფისე მანქანების, კომპიუტერების  შესყიდვაზე, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

 • 27 სექტემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი ავეჯის შესყიდვაზე

 • 27 სექტემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვაზე

 • 21 სექტემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვაზე

 • 20 სექტემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი საკანცელარიო მომსახურებების შესყიდვაზე

 • 19 სექტემბერი 2012
  ელექტრონული ტენდერი

  ტენდერი საწვავის შესყიდვაზე  

<<  1 2 3 4 5   >>