ელექტრონული ტენდერი

შენობის დასრულების სამუშაოების შესყიდვაზე

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=95605&lang=ge