• 02 ოქტომბერი 2013
  ელექტრონული ტენდერი

  სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნების შესყიდვაზე

 • 01 ოქტომბერი 2013
  ელექტრონული ტენდერი

  აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტების შესყიდვაზე

 • 01 ოქტომბერი 2013
  ელექტრონული ტენდერი

  კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარების შესყიდვაზე

 • 01 ოქტომბერი 2013
  ელექტრონული ტენდერი

  კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარების შესყიდვაზე

 • 13 სექტემბერი 2013
  ელექტრონული ტენდერი

  კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარების შესყიდვაზე

 • 13 სექტემბერი 2013
  ელექტრონული ტენდერი

  პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვაზე  

 • 05 სექტემბერი 2013
  ელექტრონული ტენდერი

  ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვაზე

 • 26 აგვისტო 2013
  ელექტრონული ტენდერი

  კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარების შესყიდვაზე

 • 11 ივლისი 2013
  ელექტრონული ტენდერი

  საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა შესყიდვაზე

 • 11 ივლისი 2013
  ელექტრონული ტენდერი

  ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთების შესყიდვაზე

<<  1 2 3 4 5   >>