საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2845

სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის 2016 წლის ბიუჯეტის თაობაზე