საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1324

„საქართველოს მთავრობასა და ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე