საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1327

კომპანია „შერინგ-პლაფ ცენტრალ ისთ ა.გ"-ის (Schering-Plough Central East AG) მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრანტის ასათვისებლად განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე