• 23 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1292

  „საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ" შეთანხმების საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლად გ. არველაძის დანიშვნის თაობაზე

 • 23 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1291

  „2014 წლის 13 მაისის „საქართველოს მთავრობასა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური პროტოკოლის" ცვლილების წერილ-შეთანხმების" ხელმოწერის თაობაზე

 • 23 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1290

  ნ. კერესელიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 23 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1289

  „2011 წლის 7 ოქტომბრის „საქართველოს (საქართველოს მთავრობა) და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფინანსური პროტოკოლის" ცვლილების წერილ-შეთანხმების" ხელმოწერის თაობაზე

 • 23 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1288

  „საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის ტერორისტების შემოწმების ინფორმაციის გაცვლის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის თაობაზე

 • 23 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1287

  გ. ზეიკიძის საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში (დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტები და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი) სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 23 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1286

  საკონსულო დაწესებულების გახსნის შესახებ

 • 23 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1285

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 23 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1284

  კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტისათვის - ქ. თბილისში მდებარე არქიტექტურული ნაგებობის - გუდელისის წმ. გიორგის ეკლესიისთვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების შესახებ

 • 23 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1283

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „სოკარ ჯორჯია გაზისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>