• 06 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №457

  „საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის მართვის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 მარტის №226 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 06 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №456

  სურსათის ლოტის აღნიშვნის წესის დამტკიცების შესახებ

 • 06 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №455

  „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 იანვრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 06 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №454

  „საქართველოსა და ირანს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 19 მარტის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 06 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №453

  საგანგებო სიტუაციის რისკის მართვის გეგმის მომზადების წესების შემუშავების შესახებ

 • 06 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №452

  საგანგებო მართვის გეგმის მომზადების წესების შემუშავების შესახებ

 • 06 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №451

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტოს შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 23 მარტის №148 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 06 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №450

  „საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 თებერვლის №70 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 06 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №449

  „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 27 დეკემბრის №594 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 05 ოქტომბერი 2017
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №448

  „კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ტ" ქვეპუნქტის მიზნებისათვის სპეციალური სამსახურების ნუსხის განსაზღვრის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>