• 04 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2497

  ,,საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების (ჩვეულებრივი ოპერაციები) (აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის (შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთი) გაუმჯობესების პროექტი)" საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად გ. კაკაურიძის, ნ. გაგუას და მ. გიორგობიანის დანიშვნის თაობაზე

 • 04 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2496

  ნ. ცაციაშვილისა და ა. დარახველიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

 • 02 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2495

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ღვინის ეროვნული სააგენტოსთვის მის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ - თბილისის ღვინის მუზეუმისათვის უსასყიდლოდ, აუქციონის გარეშე, თხოვების ფორმით სარგებლობაში გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 29 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2492

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 29 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2491

  დ. თვალაბეიშვილისა და ზ. ჩიხრაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

 • 29 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2490

  „საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგებისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 აგვისტოს №1821 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2489

  „საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგებისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 5 აპრილის №790 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2488

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გრანტის მიღების შესახებ გასაფორმებელი დოკუმენტის თაობაზე

 • 29 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2486

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 29 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2485

  სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ

1 2 3 4 5   >>