• 16 აგვისტო 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1859

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 16 აგვისტო 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1857

  შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასა" და „CDM Smith Europe GmbH-ს" შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ

 • 16 აგვისტო 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1856

  „საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შეზღუდვებზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №26 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 16 აგვისტო 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1855

  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე

 • 16 აგვისტო 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1854

  სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ - კოლეჯ „ჰორიზონტისათვის" იჯარის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 16 აგვისტო 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1852

  „2017 წლის 12 ივნისის „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების (ჩვეულებრივი ოპერაციები) (ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტი)" N1 ცვლილების წერილ-შეთანხმების" ხელმოწერის თაობაზე

 • 16 აგვისტო 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1851

  2019 წლის 26-31 აგვისტოს საქართველოს პრეზიდენტის საფრანგეთის რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტთან დაკავშირებულ წინადადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 16 აგვისტო 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1850

  „საქართველოს მთავრობასა და ჰონდურასის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ორდინალური პასპორტების მფლობელთა ვიზის მიღების ვალდებულებისაგან გათავისუფლების შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

 • 16 აგვისტო 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1849

  „2016 წლის 9 დეკემბრის „საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის ფინანსური ხელშეკრულების (საქართველო სატრანსპორტო კომუნიკაციის პროექტი)" ცვლილების წერილ-შეთანხმების" საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად გ. კაკაურიძისა და ნ. გაგუას დანიშვნის თაობაზე

 • 16 აგვისტო 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1848

  2019 წლის 31 აგვისტოდან 2 სექტემბრის ჩათვლით საქართველოს პრეზიდენტის პოლონეთის რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტთან დაკავშირებულ წინადადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

1 2 3 4 5   >>