• 09 აგვისტო 2008
  2008 წლის 9 აგვისტოს სხდომა

  2008 წლის 9 აგვისტოს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა

 • 06 აგვისტო 2008
  2008 წლის 6 აგვისტოს სხდომა

  2008 წლის 6 აგვისტოს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 34 საკითხი

 • 30 ივლისი 2008
  2008 წლის 30 ივლისის სხდომა

  2008 წლის 30 ივლისს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 45 საკითხი

 • 09 ივლისი 2008
  2008 წლის 9 ივლისის სხდომა

  2008 წლის 9 ივლისს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 35 საკითხი

 • 05 ივლისი 2008
  2008 წლის 5 ივლისის სხდომა

  2008 წლის 5 ივლისს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 29 საკითხი

 • 26 ივნისი 2008
  2008 წლის 26 ივნისის სხდომა

  2008 წლის 26 ივნისს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 41 საკითხი

 • 18 ივნისი 2008
  2008 წლის 18 ივნისის სხდომა

  2008 წლის 18 ივნისს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 13 საკითხი

 • 11 ივნისი 2008
  2008 წლის 11 ივნისის სხდომა

  2008 წლის 11 ივნისს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 31 საკითხი

 • 04 ივნისი 2008
  2008 წლის 4 ივნისის სხდომა

  2008 წლის 4 ივნისს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 30 საკითხი

 • 27 მაისი 2008
  2008 წლის 27 მაისის სხდომა

  2008 წლის 27 მაისს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 11 საკითხი

<<  1 2 3 4 5  >>