საქართველოს მთავრობა – საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2008 წლის ბრძანებები
 • 28 დეკემბერი 2008
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №477

  "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2006 წლის 7 სექტემბრის N245 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2008
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №476

  ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდის) სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2007 წლის 23 ოქტომბრის N224 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 25 დეკემბერი 2008
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №474

  დ. ცხადაძის საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 25 დეკემბერი 2008
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №473

  რ. ნიკოლაიშვილის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 25 დეკემბერი 2008
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №471

  რ. ნიკოლაიშვილის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

 • 25 დეკემბერი 2008
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №470

  რ. დალაქიშვილის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 24 დეკემბერი 2008
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №469

  უ. ქარქუსოვის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 24 დეკემბერი 2008
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №468

  ს. სისაურის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 17 დეკემბერი 2008
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №461

  N461 2008 წლის 17 დეკემბერი ქ. თბილისილ. ჭკადუას საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების _ სატყეო დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამდებობოდან გათავისუფლების შესახებ

 • 16 დეკემბერი 2008
  საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №459

  თ.კოვზირიძის საქართველოს პრემიერ–მინისტრის მთავარ მრჩევლად – პრემიერ–მინისტრის წარმომადგენლად საგარეო ეკონომიკურ საკითხებში დანიშვნის სესახებ

1 2 3 4 5   >>