• 13 მაისი 2013
  ელექტრონული ტენდერი

  კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარების შესყიდვაზე

 • 07 მაისი 2013
  ელექტრონული ტენდერი

  ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთების შესყიდვაზე

 • 03 მაისი 2013
  ელექტრონული ტენდერი

  სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვაზე

 • 29 აპრილი 2013
  ელექტრონული ტენდერი

  კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგის შესყიდვაზე

 • 24 აპრილი 2013
  ელექტრონული ტენდერი

  არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვაზე

 • 19 აპრილი 2013
  ელექტრონული ტენდერი

  კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგის შესყიდვაზე

 • 18 აპრილი 2013
  ელექტრონული ტენდერი

  საგანგებო სიტუაციებისა და უსაფრთხოების მოწყობილობების შესყიდვაზე

 • 17 აპრილი 2013
  ელექტრონული ტენდერი

  შენობის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვაზე  

 • 16 აპრილი 2013
  ელექტრონული ტენდერი

  საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა შესყიდვაზე  

 • 15 აპრილი 2013
  ელექტრონული ტენდერი

  აკუმულატორები, პირველადი ელემენტები და პირველადი ბატარეების შესყიდვაზე

<<  1 2 3 4 5   >>