• 06 თებერვალი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №28

  მერაბი მალანიას საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 06 თებერვალი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №27

  ვლადიმერ ბორცვაძის საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 06 თებერვალი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №26

  ხატია წილოსანის საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 06 თებერვალი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №25

  გიორგი ხანიშვილის საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 05 თებერვალი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №24

  ი. მაჭავარიანისათვის „საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკონომიკური და ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 05 თებერვალი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №23

  მ. ხურციძისათვის „საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონ ჰონგ კონგს შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 01 თებერვალი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №22

  მაია ლაგვილავას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 31 იანვარი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №16

  ალექსანდრე რევიას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

 • 28 იანვარი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №15

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 28 იანვარი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №14

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

1 2  >>