ელექტრონული ტენდერი

ტენდერი გასანათებელი მოწყობილობებისა და ელექტრო ნათურების შესყიდვაზე.

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=37205&lang=ge