ელექტრონული ტენდერი

ტენდერი ოპტიკური ხელსაწყოების შესყიდვაზე.

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=37373&lang=ge