ელექტრონული ტენდერი

ტენდერი გაზეთების, სამეცნიერო ჟურნალების, პერიოდიკა და ჟურნალების შესყიდვაზე.

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=38575&lang=ge