ელექტრონული ტენდერი

ტენდერი სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვაზე.

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=38641&lang=ge