ელექტრონული ტენდერი

ტენდერი საოფისე მანქანების, კომპიუტერების შესყიდვაზე, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა.

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=69917&lang=ge