ელექტრონული ტენდერი

ტენდერი ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთების შესყიდვაზე.

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=70505&lang=ge