ელექტრონული ტენდერი

კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარების შესყიდვაზე

ტენდერის ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=95206&lang=ge