საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №374

ი. მაჭავარიანისთვის „2012 წლის 24 ივლისის „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სესხის ხელშეკრულების (განსაკუთრებული ოპერაციები) (მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა - პროექტი 2)" N4 ცვლილების წერილ-შეთანხმების" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე