• 14 დეკემბერი 2010
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1615

  ი. ქურდაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 14 დეკემბერი 2010
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1614

  ი. ქურდაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 14 დეკემბერი 2010
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1613

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 14 დეკემბერი 2010
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1612

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 14 დეკემბერი 2010
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1608

  ერთი მხრივ, თვითმმართველ ქალაქ ბათუმსა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს შორის და მეორე მხრივ, თვითმმართველ ქალაქ ბათუმსა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტს შორის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის თაობაზე საქართველოს პარლამენტისათვის მიმართვის შესახებ

 • 14 დეკემბერი 2010
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1606

  საქართველოსა და მსოფლიო ბანკის რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის 2009 წლის 12 ნოემბერს ხელმოწერილი „კახეთის რეგიონული გზების რეაბილიტაციის პროექტის სასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში ვაზიანი-გომბორი-თელავის გზის განშტოების სოფელ სასადილოდან სოფელ სიონის მიმართულებით საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წინადადების შესახებ

 • 14 დეკემბერი 2010
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1601

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 14 დეკემბერი 2010
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1598

  "ბახას" მიწისქვეშა მტკნარი წყლის გამოვლინებაზე სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლა-მოპოვების ლიცენზიის გაცემის მიზნით აუქციონის საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ

 • 14 დეკემბერი 2010
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1597

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 14 დეკემბერი 2010
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1596

  ,,სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ ზოგიერთ საზოგადოებაში სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 7 მაისის N293 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>