საქართველოს მთავრობა – საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2007 წლის ბრძანებები
 • 24 დეკემბერი 2007
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №341

  თ. მახარაშვილის საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 24 დეკემბერი 2007
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №340

  მ. კოპალეიშვილის საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 21 დეკემბერი 2007
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №338

  ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2006 წლის 7 სექტემბრის N245 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 19 დეკემბერი 2007
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №337

  ,,საქართველო-სომხეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის საქართველოს მხარის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2004 წლის 22 ივლისის N644 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 19 დეკემბერი 2007
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №336

  ,,საქართველო-უკრაინის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის საქართველოს მხარის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2005 წლის 24 თებერვლის N90 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 19 დეკემბერი 2007
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №335

  ,,რუსეთ-საქართველოს ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობათაშორისო კომისიის საქართველოს მხარის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2004 წლის 30 ნოემბრის N751 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 17 დეკემბერი 2007
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №333

  თ. სულაბერიძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 17 დეკემბერი 2007
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №332

  თ. დეკანოსიძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 17 დეკემბერი 2007
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №331

  ი. რატიანის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 17 დეკემბერი 2007
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №330

  საქართველოს ყველა ინსტანციის საერთო სასამართლოში წარმომადგენლების შესახებ

1 2 3 4 5   >>