საქართველოს მთავრობა – საქართველოს მთავრობის 2007 წლის განკარგულებები
 • 28 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №833

  გზების რეაბილიტაციის გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №832

  სოფელ ლუჯთან მისასვლელი სტიქიით დაზიანებული მდინარე ხეშყურის ხიდის მშენებლობის შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №830

  ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, როგორც ძირითადი ქონების (ქ. თბილისი, ავჭალის დასახლება), ქალაქ თბილისისათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ" საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს გადაწყვეტილების დამტკიცების თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №829

  ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, როგორც ძირითადი ქონების (ქ. თბილისი, ბ. ხმელნიცკის ქ. N181), ქალაქ თბილისისათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ" საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს გადაწყვეტილების დამტკიცების თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №828

  ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი ქონების სახით გადაცემის შესახებ" საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს გადაწყვეტილების დამტკიცების თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №827

  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ასიგნების გამოყოფის თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №826

  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 24 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №825

  დ. ძაგნიძის საქართველოს პარლამენტის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე თანამომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 24 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №824

  ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა შესახებ

 • 21 დეკემბერი 2007
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №821

  ,,საქართველო-აზერბაიჯანის ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი სამთავრობათაშორისო კომისიის საქართველოს მხარის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 7 ივნისის N45 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

1 2 3 4 5   >>