საქართველოს მთავრობა – ხელმძღვანელი თანამდებობის პირები

მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი
ლევან ჟორჟოლიანი

მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე
ილია შამუგია 

მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე
ზვიად ბარქაია

საპარლამენტო მდივანი
ვახტანგ ბაჩიაშვილი

საპარლამენტო მდივნის მოადგილე
ოთარ ბეჟანიძე

სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი
მიხეილ ფეიქრიშვილი

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
ვახტანგ ქათამაძე

პოლიტიკის დაგეგმვისა და სამთავრობო კოორდინაციის დეპარტამენტი
ქეთევანი ცანავა

პარლამენტთან და პრეზიდენტთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
ნინო თურმანიძე

იურიდიული დეპარტამენტი
სოფიო სიჭინავა

ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
მერაბ ჯაფარიძე

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი
ივანე ჯაფარიძე

შესყიდვების სამსახური
მედეა მიქაცაძე

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
ეკატერინე ფრანგულაშვილი

შიდა აუდიტის სამსახური
გურამ დუმბაძე

პროტოკოლის სამსახური
დავით ზანთარაია

მთიანი რეგიონების სტრატეგიული განვითარების საკოორდინაციო საბჭო
ერეკლე ტრიპოლსკი

რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
ნიკა ტყემალაძე