საქართველოს მთავრობა – ხელმძღვანელი თანამდებობის პირები

მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი

რევაზ ჯაველიძე

 

საპარლამენტო მდივანი

 

საპარლამენტო მდივნის მოადგილე

ვახტანგ ბაჩიაშვილი

 

სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი

ნინო გიორგობიანი

 

პოლიტიკის დაგეგმვისა და სამთავრობო კოორდინაციის დეპარტამენტი

ვახტანგ ქათამაძე


პარლამენტთან  და პრეზიდენტთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

ნინო თურმანიძე


იურიდიული დეპარტამენტი

სოფიო სიჭინავა


ორგანიზაციული უზრუნველყოფის  დეპარტამენტი

მერაბ ჯაფარიძე


ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

ივანე ჯაფარიძე

 

ადამიანის უფლებათა სამდივნო (სამსახური)

მაკა ფერაძე


შესყიდვების სამსახური 

მედეა მიქაცაძე


ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

ეკატერინე ფრანგულაშვილი


შიდა აუდიტის სამსახური

გურამ დუმბაძე


პროტოკოლის სამსახური

დავით ზანთარაია


მთიანი რეგიონების სტრატეგიული განვითარების საკოორდინაციო საბჭო

ერეკლე ტრიპოლსკი


რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

ლერი ბარნაბიშვილი