საქართველოს მთავრობა – საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის ბრძანებები
 • 27 დეკემბერი 2016
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №535

  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 • 23 დეკემბერი 2016
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №517

  გ. პატარიძის საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 19 დეკემბერი 2016
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №508

  დ. ქუმსიშვილისათვის „ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობის მიერ საქართველოს მთავრობისთვის მიცემული სახელმწიფო კრედიტებით წარმოქმნილი საქართველოს მთავრობის დავალიანების განმეორებითი რესტრუქტურიზაციის შესახებ" ხელშეკრულების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 19 დეკემბერი 2016
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №507

  დ. ქუმსიშვილისთვის „კორეის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ფონდიდან სესხების გამოყოფის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 13 დეკემბერი 2016
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №501

  დ. ქუმსიშვილისთვის „2015 წლის 22 დეკემბრის „ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის განვითარების მიზნის შესახებ (ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიკური ზრდა)" საგრანტო შეთანხმების ცვლილება ნომერი ერთის" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 13 დეკემბერი 2016
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №500

  ს. სუბარისათვის „გაერთიანებული ერების ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატსა (გლუკი) და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს შორის პროექტის პარტნიორობის ხელშეკრულების (სამთავრობო პარტნიორი) UNHCR/GEO01/2016/ მიმართულება 1/0000000262/002" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 09 დეკემბერი 2016
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №497

  დ. ქუმსიშვილისთვის „2009 წლის 2 ივნისის „საქართველოს და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის სასესხო ხელშეკრულების (რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი)" N1 ცვლილების შეთანხმების" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 09 დეკემბერი 2016
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №496

  დ. ქუმსიშვილისთვის „2011 წლის 25 იანვრის „საქართველოს მთავრობასა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის საგრანტო ხელშეკრულების (რუსთავის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი)" N2 ცვლილების შეთანხმების" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 09 დეკემბერი 2016
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №495

  გ. კაკაურიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ „საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის პროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 09 დეკემბერი 2016
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №494

  „საქართველოს მთავრობასა და უნგრეთის მთავრობას შორის ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

1 2 3 4 5   >>