საქართველოს მთავრობა – სამართლებრივი აქტები ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ