საქართველოს მთავრობა – მამუკა ბახტაძე

მამუკა ბახტაძე

სამუშაო გამოცდილება

ივნისი 2018 - 02.09.2019 - საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 

ნოემბერი 2017 - ივნისი 2018  საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

მარტი 2013 - ნოემბერი 2017  გენერალური დირექტორი; სს საქართველოს რკინიგზა

ოქტომბერი 2010 - ნოემბერი 2012 გენერალური დირექტორი; საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია

2007 - 2008 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი; სასტუმროების ქსელი "რჩეული" და მასთან დაკავშირებული კომპანიები


განათლება

2009 – 2010 ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, INSEAD

2003 – 2005  ბიზნესის უმაღლესი სკოლის მაგისტრი, ლომონოსოვის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1999 – 2003  ბაკალავრი ელექტრომექანიკურ ინჟინერიაში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

1999 – 2003 ბაკალავრი მენეჯმენტსა და მიკროეკონომიკაში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1999 169-ე საჯარო სკოლა

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეცნიერებათა დოქტორი ელექტრო და ელექტრონიკულ ინჟინერიაში.