საქართველოს მთავრობა – საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2024 წლის ბრძანებები
 • 04 ივლისი 2024
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №203

  „საქართველოს მთავრობასა და სერბეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 04 ივლისი 2024
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №202

  „საქართველოს მთავრობასა და მაროკოს სამეფოს მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 28 ივნისი 2024
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №201

  საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსისათვის, ზაზა თაქთაქიშვილისათვის, უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 • 24 ივნისი 2024
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №197

  ჟენევის მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის შესახებ

 • 24 ივნისი 2024
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №196

  რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს (KfW), მაინის ფრანკფურტსა და საქართველოს (წარმოდგენილს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ (მიმღები)) შორის გასაფორმებელი საგრანტო შეთანხმების (მდგრადი ურბანული განვითარება - ურბანული მობილობა ბათუმში, თანხმლები ღონისძიებები) ხელმოწერის მიზნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 17 ივნისი 2024
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №195

  გიორგი ცაგარეიშვილის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 14 ივნისი 2024
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №194

  „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის 23 აგვისტოს №259 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 14 ივნისი 2024
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №193

  სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლისათვის სამსახურის ზღვრული ასაკის გაგრძელების თაობაზე

 • 14 ივნისი 2024
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №192

  რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს („KfW"), მაინის ფრანკფურტსა და საქართველოს (წარმოდგენილს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ (მიმღები)) შორის გასაფორმებელი საგრანტო შეთანხმების (აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა II, საქართველო) ხელმოწერის მიზნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 14 ივნისი 2024
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №191

  გიორგი დუგლაძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსად დანიშვნის შესახებ

1 2 3 4 5   >>