საქართველოს მთავრობა – ანგარიშები
 • 14 იანვარი 2020
  ანგარიში 2019

  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მდგომარეობის შესახებ 2019 წლის ანგარიში

 • 10 დეკემბერი 2018
  ანგარიში 2018

  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მდგომარეობის შესახებ 2018 წლის ანგარიში

 • 10 დეკემბერი 2017
  ანგარიში 2017

  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მდგომარეობის შესახებ 2017 წლის ანგარიში

 • 09 დეკემბერი 2016
  ანგარიში 2016

  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მდგომარეობის შესახებ 2016 წლის ანგარიში

 • 20 დეკემბერი 2015
  ანგარიში 2015

  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მდგომარეობის შესახებ 2015 წლის ანგარიში  

 • 01 დეკემბერი 2014
  ანგარიში 2014

  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მდგომარეობის შესახებ 2014 წლის ანგარიში  

 • 01 დეკემბერი 2013
  ანგარიში 2013

  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მდგომარეობის შესახებ 2013 წლის ანგარიში  

 • 01 დეკემბერი 2012
  ანგარიში 2012

  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მდგომარეობის შესახებ წლიური ანგარიში(2012 წლის 1 იანვრიდან 10 დეკემბრამდე)

 • 01 დეკემბერი 2011
  ანგარიში 2011

  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მდგომარეობის შესახებ წლიური ანგარიში(2011 წლის 1 იანვრიდან 10 დეკემბრამდე)

 • 01 დეკემბერი 2010
  ანგარიში 2010

  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მდგომარეობის შესახებ წლიური ანგარიში(2010 წლის 1 იანვრიდან 10 დეკემბრამდე)

1 2  >>