საქართველოს მთავრობა – სარგო, დანამატები და პრემიები