საქართველოს მთავრობა – ტექნიკური მომსახურების ხარჯი