საქართველოს მთავრობა – საქართველოს მთავრობის 2016 წლის განკარგულებები
 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2751

  „საქართველოს და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის ფინანსური ხელშეკრულების (საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის აღდგენა)" საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად გ. ბუაძის, გ. კაკაურიძისა და ლ. ხუციშვილის დანიშვნის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2750

  „საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის ფინანსური ხელშეკრულების (საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაცია)" საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად ი. მატკავას, გ. კაკაურიძისა და ლ. ხუციშვილის დანიშვნის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2749

  „საქართველოს და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის ფინანსური ხელშეკრულების (საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების/გადამუშავების/რეალიზაციის ჯაჭვი)" საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად ნ. კერესელიძის, გ. კაკაურიძისა და ლ. ხუციშვილის დანიშვნის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2742

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2741

  ვანის მუნიციპალიტეტისათვის გამარტივებულ შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2738

  ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარების გენერალური გეგმის განმხილველი კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2737

  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2736

  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 30 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2734

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2716

  ლ. რაზმაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

1 2 3 4 5   >>