საქართველოს მთავრობა – საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2006 წლის ბრძანებები
 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N334

  ო. ბუბაშვილის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ.

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N333

  ს. კიკნაძის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ.

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N331

  ც. ჩხუტიაშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - იულონ ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ.

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N330

  ,,საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტის შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2006 წლის 21 დეკემბრის N327 ბრძანებაში დამატებების შეტანის თაობაზე.

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N328

  თურქმენეთის პრეზიდენტის საფარმურატ ნიაზოვის დაკრძალვის ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის თურქმენეთში ვიზიტის შესახებ.

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N327

  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტის შესახებ.

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N326

  ,,საქართველოსა და საერთაშორისო განვითარების ასოციაციას შორის ხელმოწერილი ,,დაფინანსების ხელშეკრულებით" გათვალისწინებული ,,ფრინველის გრიპის კონტროლის, პანდემიისათვის მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების პროექტის" განმახორციელებელი ჯგუფის (გუნდი) შექმნის შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2006 წლის 11 ოქტომბრის N257 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N324

  ბ. ქუთელიას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ.

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N323

  ბ. ქუთელიას საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ.

 • 27 დეკემბერი 2006
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N322

  გ. ბიბილეიშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ.

1 2 3 4 5   >>