საქართველოს მთავრობა – მთავრობის წევრები

ოთარ შამუგიაოთარ შამუგია

დაბადების თარიღი

30.05.1976. წ

განათლება 

09.1992 - 06.1998 წწ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი,

ეკონომისტი, მაგისტრთან გათანაბრებული


სამუშაო გამოცდილება

09.02.2022 წ. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი

25.12.2020 - 09.02.2022 წწ. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - მინისტრის მოადგილე

11.2019 - 12.2020 წწ.  ა(ა)იპ „სოფლის განვითარების სააგენტო“ დირექტორის - პირველი მოადგილე

08.2019-11.2019 წწ. ა(ა)იპ „სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო“- დირექტორი

08.2018-08.2018 წწ. შპს „საქართველოს მელიორაცია“ - გენერალური დირექტორი

06.2017-08.2018 წწ. ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ - დირექტორის მოადგილე

01.2017-06.2017 წწ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საფინანსო - ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი

12.2011-01.2017 წწ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საფინანსო ეკონომიკური დეპარტამენტის - უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

01.2007-12.2011 წწ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საფინანსო - საბუღალტრო სამსახურის უფროსი

07.2006-01.2007 წწ. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - საბუღალტრო სამსახურის უფროსი (მთავარი ბუღალტერი)

02.2006-07.2006 წწ. შპს რეალ ქონსალტინგი - ფინანსური დირექტორი

10.2005-02.2006 წწ. შპს საკონსულტაციო ჯგუფი - ფინანსური დირექტორი,

03.2004-10.2005 წწ. 
შპს " საქართველოს რკინიგზა"- ქონების მართვის სამსახურის უფროსი


09.1999-03-2004 წწ. საქართველოს მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტი - ცენტრალური ბუღალტერიის უფროსი (მთავარი ბუღალტერი)

06.1998-09.1999 წწ. საქართველოს მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტი - მთავარი სპეციალისტი


ენები: ქართული, რუსული 

 

პერსონალური ინფორმაცია: ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი