საქართველოს მთავრობა – მთავრობის წევრები

რატი ბრეგაძე რატი ბრეგაძე.

დაბადების თარიღი: 12 დეკემბერი, 1982

განათლება:

2008 - 2011 წწ. - ჰამბურგის უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი -დოქტორანტურა; მინიჭებული სამეცნიერო ხარისხი: სამართლის დოქტორი (Dr.iur);

2006-2007 წწ. - ჰამბურგის უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი- მაგისტრატურა; მინიჭებული ხარისხი : სამართლის მაგისტრი (LL.M.);

2005-2006 წწ.- ჰამბურგის მაქს-პლანკის სახელობის საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტი (სამეცნიერო მივლინება);

2003 წ. - ზაარლანდის უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობისა და ეკონომიკური მეცნიერებების ფაკულტეტი (სასწავლო მივლინება);

2000-2005 წწ.-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი; მინიჭებული კვალიფიკაცია: იურისტი (მაგისტრთან გათანაბრებული ხარისხი);

მონაწილეობა ოცამდე ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში.

საქართველოსა და გერმანიაში სწავლის პერიოდში იყო პრეზიდენტის, მემედ-აბაშიძის სახელობის, გერმანიის აკადემიური გაცვლების სამსახურის და კონრად-ადენაუერის ფონდის სტიპენდიანტი.

სამუშაო გამოცდილება:

2017-2019 წწ.- საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო; დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი;

2016 წ.- დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; მინისტრის მოადგილე

2015-2016 წწ.- სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრი; აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე

2015 წ.-საქართველოს უნივერსიტეტი-სამართლის ფაკულტეტი; მოწვეული ლექტორი

2015-2016 წწ.- სულხან საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი-სამართლის ფაკულტეტი; მოწვეული ლექტორი                       

2012-2013 წწ.- სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი; ცენტრის უფროსი

2012-2015 წწ.- სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო; მინისტრის მოადგილე

2011- 2012 წწ.- იურიდიული კომპანია „მგალობლიშვილი, ყიფიანი, ძიძიგური“(მკდ) იურისტი, გერმანული მიმართულების ხელმძღვანელი

2019 წ. კავკასიის უნივერსიტეტი; სრული პროფესორი

2021 წლის 1 აპრილიდან საქართველოს იუსტიციის მინისტრი.

ოჯახური  მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი.