საქართველოს მთავრობა – მთავრობის წევრები

ილია დარჩიაშვილი ილია დარჩიაშვილი


დაიბადა 21 თებერვალი, 1981 წელი, ქ. სიღნაღი, საქართველო.


განათლება

1998-2002 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;

2002-2004 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ეკონომიკის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;

2008-2011 - გრენობლის მენეჯმენტის სკოლა, საფრანგეთი, ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი.

სამუშაო გამოცდილება
2003-2004 - ს/ს ბანკი რესპუბლიკა - ფინანსური კონტროლისა და ზედამხედველობის ოფიცერი;

2004-2006 - ს/ს ბანკი რესპუბლიკა - ფიზიკური პირების მომსახურების განყოფილების უფროსი;

2006-2012 - ს/ს ბანკი რესპუბლიკა/ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალე - ფილიალის მმართველი;

2012-2014 - საქართველოს საელჩო პოლონეთის რესპუბლიკაში;

2014-2015 - სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი - დირექტორის პირველი
მოადგილე;

2015 - სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი - აღმასრულებელი დირექტორი;

2015-2016 - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო -

მინისტრის პირველი მოადგილე;

2015-2016 - საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი;

2016-2017 - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო - საგანგებო დავალებათა ელჩი;
2017-2021 - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი პოლონეთის რესპუბლიკაში;
2021-2022 - საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი

ფლობს: ინგლისურ, პოლონურ და რუსულ ენებს.
მინიჭებული აქვს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის რანგი.