საქართველოს მთავრობა – სიახლეები

ევროკომისიის 2023 წლის გაფართოების პოლიტიკის შესახებ კომუნიკაციაში საქართველოსთვის განსაზღვრული ნაბიჯების განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმა, დამტკიცებული 2023 წლის 27 ნოემბერს ევროინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის მიერ

2023-12-25

ევროკომისიის 2023 წლის გაფართოების პოლიტიკის შესახებ კომუნიკაციაში საქართველოსთვის განსაზღვრული ნაბიჯების განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმა, დამტკიცებული 2023 წლის 27 ნოემბერს ევროინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის მიერ.